Dyrehaven Vejle

Dyrehave, som blev indviet i 1948 med et areal på 23 ha. Inden for hegnet findes to hjortearter, dåvildt og sikavildt. Dåvildtet findes i størst antal omkring 50 dyr, mens der kun er omkring 10 sikaer.

Skriv et svar